Make your own free website on Tripod.com
ทำไมต้อง Intranet
ค้นหาผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานทะเบียน
Webpac
ISC
ประกาศผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยรังสิต
SharePoint
Team Services
ปฎิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
Login
Password

[ Download แบบฟอร์มการขอ user Intranet ]
[ Download แบบฟอร์มการขอ user Internet ]
ผลการเรียน 2/2547 สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์,เภสัชศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์
เนื่องจากวันที่ 19-20 มี.ค. 2548 มีการย้ายสาย Fiber Optic ทำให้ระบบออนไลน์ขัดข้อง ทำให้รายวิชาที่ส่งผลการเรียนของนักศึกษาหลังวันที่ 19 มี.ค. 2548 ไม่สามารถนำข้อมูลของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์,เภสัชศาสตร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ ลงระบบออนไลน์ของ intranet ได้
ทั้งนี้นักศึกษาคณะดังกล่าว สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้จากระบบ intranet ชั่วคราวที่
https://intra.rsu.ac.th/regdotnet/
 
นักศึกษาจะสามารถใช้ระบบ intranet ได้ตามปกติ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2548
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานทะเบียน โทร. 027915535-7915553, ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร.027915646-7915658

ย้ายสาย Fiber Optic อาคารสอง (14 มี.ค. 2548)
เนื่องจากวันที่ 19-20 มี.ค. 2548 จะมีการดำเนินการย้ายสาย Fiber Optic ที่อาคารสอง จึงทำให้ระบบที่เกี่ยวข้องกับสาย Fiber Optic ไม่สามารถใช้งานได้ในวันดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

RSU-Net ทำการปรับเปลี่ยน ISP ( 28 ม.ค. 2548 )
ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 2548 - 2 ก.พ. 2548 จะทำการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ระหว่าง ISP ทำให้อาจจะเกิดการขัดข้องในการใช้ INTERNET บ้างในบางช่วงเวลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

รายชื่อนักศึกษาแยกตามรายวิชา 2/2547 ( 1 พฤศจิกายน 2547 )

อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถดูรายชื่อนักศึกษาแยกตามรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2/2547 ที่นี่ Click here
ข้อมูลลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/47 ( 29 ตุลาคม 2547 )

นักศึกษากรุณาตรวจสอบผลการลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2547 ที่นี่ Click here
กรณีที่ไม่พบข้อมูลรายวิชาที่ลงทะเบียนและได้ชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารมาแล้ว กรุณานำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อที่สำนักงานการเงินโดยด่วน
ผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2547 ( 27 ตุลาคม 2547 )

นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนภาคการศึกษา 1/2547 ได้ที่นี่ Click here
ปัญหาที่พื้นที่บางส่วนใช้ INTERNET ไม่ได้ (23 สิงหาคม 2547 )
เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องที่อาคาร 2 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสัญญาณ Network ระหว่างตึก ทำให้ทุกตึก ยกเว้นตึก 1 , 5 และ 11 ไม่สามารถใช้งาน internet / intranet ได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
แจ้งเบอร์ Dial ขัดข้อง (23 สิงหาคม 2547 )
เนื่องจากอุปกรณ์ Terminal Server เสียหายทำให้ไม่สามารถให้บริการ Dial ได้สองเบอร์ คือ 029972727 และ 029972828
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ตารางคิวลงทะเบียน 2/2547 (13 สิงหาคม 2547 )
ตารางคิวสำหรับนักศึกษาลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2/2547
ประกาศ ดับกระแสไฟฟ้า ( 6 ส.ค. 2547 )
ทางแผนกไฟฟ้าและระบบอาคาร ขอดับกระแสไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยรังสิต ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2547 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. เพื่อทำการเปลี่ยน CT และมิเตอร์แรงสูง
จึงทำให้มีผลต่อการให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยรังสิตในเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ตัวอย่าง Intranet ( 20 ก.ค. 2547 )
  • นักศึกษาสามารถชมตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่ครับ Intranet Demo
ประกาศ Link Internet มีปัญหา ( 9 ก.ค. 2547 )
Link Internet ระหว่าง ม.รังสิตและ ISP ( Internet Thailand ) มีปัญหา ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ (15.00-15.30 น.)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวไวรัสW32.Sasser.Worm ( 4 พ.ค. 2547 )
ข้อมูลทั่วไป
W32.Sasser.Worm หนอนชนิดนี้จัดเป็นโปรแกรมประเภท Exploit ที่จะโจมตีช่องโหว่ของ Windows LSASS หรือ MS04-011 ผ่านพอร์ต 445/TCP นอกจากนี้หนอนยังสามารถดาวน์โหลดและรันตัวเองด้วยโปรแกรม FTP ผ่านพอร์ต 5554/TCP ซึ่งไฟล์ของหนอนชนิดนี้มีชื่อว่า avserve.exe
เนื่องจากหนอนชนิดนี้ทำการโจมตีช่องโหว่ Windows LSASS หรือ MS04-011 ดังนั้นจึงควรทำการอัพเดต patch เพื่ออุดรอยรั่วของช่องโหว่ดังกล่าวโดยเร่งด่วน
จากรายงานที่ได้รับ เมื่อหนอนชนิดนี้รันตัวเองแล้ว จะส่งผลให้เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ คล้ายกับผลกระทบที่เกิดจาก W32.Blaster.Worm
จากนั้นหนอนก็จะพยายามทำการแพร่กระจายตัวโดยสุ่มหมายเลข IP เพื่อหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ทำการอัพเดต patch MS04-011
ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องเราติดไวรัสตัวนี้รึเปล่า แนะนำว่าควรโหลดโปรแกรมไปทำการตรวจสอบครับ
โปรแกรมตรวจสอบไวรัส ( Stinger ) | รายละเอียดเพิ่มเติม...
ประกาศ Link Down ( 9 เม.ย. 2547 )
เมื่อเวลา 14.30 น. อุปกรณ์ Network ของ ISP ( INET ) มีปัญหา ทำให้ RSU-NET ไม่สามารถใช้งานติดต่อออกไปภายนอกได้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ตารางคิวลงทะเบียน 1/2547 ( 9 เม.ย. 2547 )
ตารางคิวสำหรับนักศึกษาลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 1/2547
ประกาศผลการเรียน ( 22 มี.ค. 2547 )
นักศึกษาสามารถ ดูผลการเรียน ( Grade ) ได้ที่ Address นี้
โดยใช้ login และ password เดียวกับ Intranet
ขออภัยสำหรับความไม่สะดวก..
RSU-Net ทำการปรับเปลี่ยน ISP ( 29 ม.ค. 2547 )
ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2547 - 2 ก.พ. 2547 จะทำการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ระหว่าง ISP ทำให้อาจจะเกิดการขัดข้องในการใช้ INTERNET บ้างในบางช่วงเวลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวไวรัส MyDooM ( 28 ม.ค. 2547 )
ผู้เชี่ยวชาญเตือนภัยเวิร์ม 'มายดูม' อาศัยสแปมถล่มโลกไซเบอร์สเปซ ระบุอัตราแพร่ระบาดแซงหน้าโซบิ๊ก-เอฟ
ผู้เชี่ยวชาญ พบไวรัสอีเมลล่าสุด "มายดูม" เข้าโจมตีเครือข่ายในรูปเมลสแปม เผยใช้วิธีปิดกั้นแม่ข่ายอีเมล ชะลอการทำงานเครือข่ายองค์กร พร้อมเปิดระบบรอคำสั่งจากแฮคเกอร์ หวังขโมยรหัสผ่าน-เลขบัตรเครดิต ชี้มุ่งโจมตีพีซีติดตั้งซอฟต์แวร์วินโดว์
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยหลายราย ซึ่งระบุว่า ได้มีการตรวจพบเวิร์มอีเมลตัวใหม่ กำลังแพร่กระจายไปทั่วเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างรวดเร็ว
ไวรัสตัวใหม่นี้ มีชื่อว่า "มายดูม" (MyDoom) หรือ "โนวาร์ก" (Novarg) และจะเข้าโจมตีโดยซ่อนตัวอยู่ในเมลสแปม ซึ่งแนบไฟล์สกุล .อีเอ็กซ์อี (.exe), .เอสซีอาร์ (.scr), .ซิป (.zip) หรือ .พีไอเอฟ (.pif) เอาไว้ โดยอีเมลเหล่านี้ อาจใช้ชื่อหัวข้อว่า "ทดสอบ" (test) หรือ "สถานภาพ" (status)
ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องเราติดไวรัสตัวนี้รึเปล่า แนะนำว่าควรโหลดโปรแกรมไปทำการตรวจสอบครับ
โปรแกรมตรวจสอบไวรัส ( Stinger ) | รายละเอียดเพิ่มเติม...

เปิดทดสอบหมายเลข Dial Modem ( 14 ม.ค. 2547 )
เปิดทดลองใช้บริการเลขหมายใหม่สำหรับ Dial Modem 56 kbps 0-2700-0200 จำนวน 240 คู่สาย

กรุณาแจ้งผลการใช้งานหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2997-2222 ต่อ 3598 หรือ 5648 หรือ Email มาที่ webmaster@isc.rsu.ac.th
:: ร่วมแจ้งผลการใช้งานได้ที่นี่ ::
แจ้งอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง TA กับ RSU-NET ขัดข้อง ( 23 ธ.ค. 2546 )
สืบเนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง TA กับ RSU-NET เกิดขัดข้อง ต้องรอเจ้าหน้าที่จาก TA มาตรวจสอบ แก้ไข ทำให้ไม่สามารถเล่น INTERNET ได้ ตั้งแต่ คืนวันที่ 22 ธ.ค. ถึง เที่ยงวันที่ 23 ธ.ค.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งระบบ Dial-UP ISDN ขัดข้อง ( 18 ธ.ค. 2546 )
สืบเนื่องจากอุปกรณ์ของระบบ ISDN เกิดขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถต่อ Modem มาที่เบอร์ 0-2592-9000 ได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ TOT มาจัดเปลี่ยนให้ภายในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ประกาศแจ้งเปลี่ยน POP3 และ SMTP สำหรับรับส่ง E-Mail ( 16 ธ.ค. 2546 )
ผู้ที่ใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยโปรแกรม Outlook Express หรือโปรแกรม Email client อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Webmail ให้ตั้งค่าใหม่ดังนี้

POP3 SERVER : pop3.rsu.ac.th
SMTP SERVER : smtp.rsu.ac.th
ประกาศ ขอความร่วมมือในการดูแลระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คอีกครั้ง( 6 ต.ค. 2546 )
ขณะนี้ได้มีไวรัสตัวใหม่ชื่อ W32/Swen.A@MM, W32/Gibe-F, Worm Swen.A, Swen กำลังแพร่กระจายมาหลอกลวง ในรูปแบบของ Email ของ Microsoft เพื่อให้ทำการ Update Windows Security จากไฟล์ที่แนบมา และสามารถแพร่กระจายผ่านการแชร์ไฟล์อีกด้วย แล้วไวรัสจะพยายามกระจายตัวเองจากเครื่องที่ติดแล้วไปยังเครื่องต่างๆในเครือข่ายต่อไป
ดังนั้น ทางศูนย์ฯจึงขอความร่วมมือ ขอให้ทุกคนช่วยกันทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง และ Mailbox ของตัวเองด้วยครับ
วิธีการตรวจสอบและกำจัดหนอนไวรัสชนิดนี้ / โปรแกรมตรวจสอบไวรัส ( Stinger )
ประกาศ Link ต่างประเทศ Down ( 2 ต.ค. 2546 )
เวลาประมาณ 16.00 น. ANET แจ้งว่า Link ต่างประเทศ ของการสื่อสารขาด โดยยังไม่ทราบสาเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ของ ANET จะรอดูต่อไปสักพัก ถ้ายังไม่สามารถใช้งานได้ จะเปลี่ยนไปเชื่อมต่อวงจรสำรองต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศเปลี่ยนเลขหมายภายใน ( 18 ก.ย. 2546 )
เนื่องด้วย อาคาร1 ได้จัดหมายเลข เพื่อใช้ระบบโทรศัพท์เสมือนสายตรง(DID function) เพื่อให้พื้นที่ทั้งหมดสอดคล้องกับเลขหมาย DID ของมหาวิทยาลัย และสะดวกในการตรวจเช็ค จึงใคร่ขอแจ้งการเปลี่ยนเลขหมายให้กับหน่วยงาน และเริ่มใช้งานในวันที่ 18 กันยายน 2546

หน่วยงาน เลขหมายเดิม เลขหมายใหม่ เบอร์ตรง (เสมือน)
สำนักงานรับนักศึกษา 5100-5119 5500-5519 027915500 -791551
แผนกการเงิน 5120-5134 5520-5534 027915520-7915534
สำนักงานทะเบียน 5135-5153 5535-5553 027915535-7915553
สำนักงานประชาสัมพันธ์ 5200-5217 5555,5571-5587 027915571-7915587
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 5218-5224 5588 -5594 027915588-7915594
สำนักงานวางแผน 5225-5237 5595-5607 027915595-7915607
สำนักงานวางแผน 5225-5237 5595-5607 027915595-7915607
สำนักงานบัญชี 5238-5248 5608-5618 027915608-7915618
ธุรกิจสัมพันธ์ 5249-5251 5619-5621 027915619-7915621
แผนกงบประมาณ 5252-5259 5622-5629 027915622-7915629
สำนักงานบุคคล 5260-5273 5630-5643 027915630-7915643
ห้องประชุม (ชั้น 2) 5274-5275 5644-5645 027915644-7915645
ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 5276-5288 5646-5658 027915646-7915658

ประกาศ ขอความร่วมมือในการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ ( 12 ก.ย. 2546 )
ขณะนี้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยประสบปัญหาเกี่ยวกับไวรัสค่อนข้างมาก จึงขอความร่วมมือในการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านว่าติด virus blaster,nachi,sobig หรือไม่? พร้อมบอกต่อกับบุคคลที่รู้จักถึงวิธีการตรวจสอบ ทั้งนี้เพราะศูนย์ได้ตรวจสอบและพบว่า virus ดังกล่าว เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เครือข่ายล่มเพราะเกิดข้อมูลจำนวนมากในเครือข่าย ( เกิดจาก virus พยายาม scan หาเครื่องเป้าหมาย ) ทำให้ระบบเนตเวิร์คโดยรวมทำงานช้าลง รวมถึงบางจุดอาจจะไม่สามารถใช้งานได้
โปรแกรมตรวจสอบและแก้ไข / คู่มือการใช้งาน / Patch Update
ศูนย์ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเนื่องจากการปรับระบบ Server ไม่ทัน ตอนนี้ Server ได้ติดตั้งและได้นำโปรแกรมมาติดตั้งบน Server ใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งศูนย์คาดว่าระบบทั้งหมดจะทำงานได้ดีขึ้น ทั้งนี้ศูนย์ได้เร่งพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อกำจัดปัญหาในการใช้งานต่างๆ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ประกาศเรื่องไวรัสชื่อ Blaster Worm
เนื่องจากในขณะนี้มีไวรัสชื่อ W32.Blaster.Worm ระบาดในเครื่องที่ใช้ Windows NT , Windows 2000 และ Windows XP เครื่องที่ติดไวรัสจะขึ้นข้อความและจะ restart เครื่องเองภายใน 50 วินาที
รายละเอียด อ่านข้อมูลได้จาก
http://thaicert.nectec.or.th/advisory/alert/blaster.php หรือ http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.blaster.worm.html
ทางศูนย์จึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบเครื่อง computer ของท่านโดยใช้เครื่องมือจาก http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.blaster.worm.removal.tool.html ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเครื่องมือดังกล่าว ท่านสามารถ download ตัวแก้ไข(patch) สำหรับ windows ได้ที่นี่
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/MS03-026.asp
ประกาศการขอ Account Internet สำหรับนักศึกษารหัส 46
นักศึกษารหัส 46 ทุกท่านสามารถติดต่อขอ Account Internet ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป
โดยนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง
1. บัตรประจำตัวนักศึกษา (ใช้บัตรสำรองได้)
2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน
สถานที่ติดต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
อาคาร 1 ชั้น 2
อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 331
โทร. 5648 , 3598
ศูนย์คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่ มาที่ อาคาร 1 ชั้น 2 และเปลี่ยนหมายเลขโทรติดต่อภายในใหม่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 0 2997 2222 ต่อ 5648
มหาวิทยาลัยรังสิต เพิ่มความสะดวกในการชำระเงินค่าลงทะเบียนอีกหนึ่งช่องทาง คือระบบ SCB Payment Gateway ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนักศึกษาจะต้องสมัครเป็นลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารไทยพาณิชย์ และสมัครบริการ SCB Easy จึงจะใช้บริการนี้ได้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนผ่านบริการ SCB Payment Gateway ได้ที่นี่ http://intranet.rsu.ac.th/payment/payment.html
ยินดีต้อนรับสู่ระบบอินทราเนต ของมหาวิทยาลัยรังสิต website intranet แห่งแรก(ที่ใช้งานจริง) ของประเทศไทย ระบบอินทราเนตที่พัฒนาด้วยทีมงานภายในล้วนๆ ไม่ได้ซื้อของฝรั่งหรือจ้างใครทำ ท่านจะได้พบกับระบบการดูผลการเรียน ดูตารางสอนตารางสอบ ผ่าน internet/intranet ระบบแรกของประเทศไทย สามารถลุ้นเกรดแบบ online ทีละวิชาดูผลได้ทันทีที่อาจารย์ให้เกรด หรือดูผลการเรียนตั้งแต่ต้นจนเทอมล่าสุด พบกับการลงทะเบียน online ผ่าน internet/intranet แห่งแรกของประเทศไทย และระบบข้อมูลข่าวสารอีกมากมายหลายอย่าง ผ่าน internet/intranet เป็นแห่งแรกของประเทศไทย รายละเอียดติดตามได้ที่หน้า งานที่ทำ ซึ่งอยู่ที่ website งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
เราต้องขออภัยผู้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่เราไม่ได้เปิดโอกาสให้ท่านเข้าดูรายละเอียดภายในได้ เนื่องจากเป็นหลักการของอินทราเนต ที่จัดทำเพื่อบริการประชากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ถ้าท่านต้องการดูตัวอย่าง เราต้องขออภัยที่เราได้ทำหน้าตัวอย่าง ไว้ตั้งแต่การทำอินทราเนตครั้งแรก ในปี 2539 และยังไม่มีโอกาสได้ปรับปรุงใหม่ เนื่องจากเห็นว่าการพัฒนาอินทราเนตได้เริ่มเป็นที่แพร่หลายแล้ว คงไม่จำเป็นต้องดูตัวอย่างอีก แต่ถ้าท่านยังสนใจ ขอเชิญชมได้ที่ หน้าตัวอย่าง
สำหรับผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ ที่ท่านจะได้รับรู้ข้อมูล เกี่ยวกับผลการเรียน ของบุตรหลานท่าน หรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ดังนั้นขอให้ท่านโปรดสอบถาม login name และ password ที่ใช้กับ Intranet Server นี้จากบุตรหลานของท่าน
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โปรดดูประกาศของงานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต์ หรือดูในคู่มือนักศึกษา เพื่อทราบ login name และ password ของนักศึกษา
สำหรับอาจารย์-เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต โปรดติดต่องานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรมศูนย์บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อขอ login name และ password เพื่อใช้งาน

ยินดีรับข้อแนะนำและแสดงความคิดเห็น Mailto : webmaster@isc.rsu.ac.th